שלחו לנו הודעה:

  טלפון*

  אשמח לקבל מידע על *

  מוזמנים ליצור איתנו קשר:

   פנייה מיידית בוואטסאפ

  בתיה: 054-6550-820

    info@craftoola.com

  תנאי הרשמה וביטולים

  תנאי פתיחת כל חוג מותנית במספר משתתפים מינימאלי. מספר המקומות בכל חוג מוגבל ומשתנה מחוג לחוג.
  יתכנו שינויים בימים ובשעות החוגים.
  התשלום לכל חוג יעשה מראש ב-9 תשלומים מראש שישולמו עם הרישום לחוג/קורס.
  כל משתתף זכאי לשיעור ניסיון אחד.
  ניתן להפסיק את ההשתתפות בחוג עד ל-20 בכל חודש באמצעות פנייה במייל בלבד.
  החזר כספי יינתן מהחודש שלאחר מתן ההודעה.
  היעדרות משיעור תושלם ככל האפשר ע״י מדריך מחליף ו/או תועבר למשתתפים במועד אחר. אין התחייבות להחזיר שיעורים ביום ובשעה הקבועים של החוג.
  אין החזר כספי עבור היעדרויות בודדות ושבועיות. עזיבת החוג תחייב את המשתתף בתשלום מלא עבור החודש אשר במהלכו עזב.
  ביטולים/ פרישה מחוגים יתאפשרו עד לשבוע ה-20. לא יוחזרו כספים לאחר מועד זה. הנרשם יחוייב בתשלום מלא עד לסוף שנת הפעילות מלבד מקרים אשר בהם יתבצע החזר גורף וכולל בשל הנחיות הקורונה.