Project Description

דמיינו כפפות שרוטטות כשאתם נוגעים באנשים או אור שנדלק בתוך התיק כשאתם פותחים אותו… סדנת מתקדמים להיכרות עם e-textile – שילוב אלקטרוניקה ליצירה בטקסטיל. במהלך הסדנה נלמד על מהי ‘אינטראקציה’ ואיך לפתח אובייקט אינטראקטיבי לביש ע"י שימוש באלקטרוניקה קלאסית.