"מעבדה משלה" – MAKE ממאדים CRAFT מנגה

By |2022-10-11T19:44:14+00:00אוקטובר 11, 2022|הרצאות|

מלאכות יד קיימות משחר האנושות. מדור לדור הן נושאות בתוכן מטען של חומרים, תהליכים ותרבויות ומספקות ריכוז, שלווה וביטחון עצמי לעוסקים בהן. התפתחות הטכנולוגיה המואצת בימינו, גישת הקוד הפתוח והדמוקרטיזציה של ההנדסה, מציעים ליוצרים כלים וחומרים חדשים ואפשרויות לפתח [...]