"ג'יגליפאף אקספרליאמוס!"

אחרי שנת לימודים ארוכה ומייגעת, התכנסנו לחופש-גדול משפחתי שכלל [...]